På eccsverige.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Vad är cookies?

ECC-nätverket skickar External alert mot näringsidkare

Pressmeddelande: Publicerad 21 oktober 2020

ECC Frankrike har nu skickat sin första externa varningsmekanism (External alert) baserat på information som samlats in från de andra ECC-kontoren.

När en External alert skickas ut kommuniceras den sedan ut via informationssystemet för den inre marknaden (IMI) till olika tillsynsmyndigheter i olika länder. Det är sedan upp till de berörda tillsynsmyndigheterna att avgöra om åtgärder behöver vidtas mot företagen alerten gäller.

Fokus för den här varningen ligger på de större aktörerna som förmedlar avtal om resetjänster. Tack vare ett effektivt samarbete mellan de 30 ECC-kontoren, vars uppdrag är att informera konsumenterna om deras rättigheter i Europa och att bidra till att lösa gränsöverskridande klagomål, har ECC Frankrike, samlat återkommande problem som europeiska konsumenter stöter på och antalet klagomål som hanteras av ECC-nätverket för att varna myndigheterna om dessa onlineplattformar. 

En External alert är en varning som kan skickas om företag inte agerar i enlighet med lag eller om återkommande konsumentproblem uppmärksammas. Konsument Europa i Sverige har tillsammans med de andra kontoren inom ECC-nätverket bidragit till insamlandet av information om konsumentproblem som uppmärksammats och huruvida de problemen strider mot ländernas respektive nationella lagar. Alltså det som legat till grund för den externa alerten.

Sedan januari 2020 har några av de europeiska konsumentcentren (ECC-nätverket) blivit utsett organ för External alert. Det betyder att organ som arbetar med att skydda konsumenternas intressen har rätt att signalera till tillsynsmyndigheter om företag som bryter mot konsumenternas rättigheter i Europa. Det kan bland annat handla om utebliven återbetalning till konsument av avbokade biljetter, brist på information om hur man använder kupongerna som erbjuds av flygbolagen eller dolda kostnader som inte framgått tydligt.

Mer information om hur arbetet inom EU ser ut för att säkerställa efterlevandet av konsumenträtt

ECC Sveriges arbete

Till alla pressmeddelanden