Om ECC Sverige

European Consumer Centre Sverige, ECC Sverige, underlättar handeln som sker inom EU:s gränser. Vår uppgift är att ge konsumenter information, råd, assistans och medling vid handel inom EU samt Island, Norge och Storbritannien. Tjänsten är kostnadsfri.

Ökad handel inom EU:s gränser kan leda till att konsumenter ibland får problem, både på grund av språk, men också på grund av olika lagstiftning i olika länder. Därför inrättades ECC-nätverket 2005, som ECC Sverige är en del av. ECC Sverige är också en del av Konsumentverkets vägledning, där konsumenter kan få hjälp.

Under 2020 bytte vi namn till ECC Sverige från Konsument Europa för att närma oss det nätverk vi ingår i.

ECC Sverige kan hjälpa konsumenter med: 

  • Medling med företag som har sitt säte i ett annat EU-land, Island, Norge eller Storbritannien. 

  • Rådgivning vid problem med gränsöverskridande handel. 

  • Information för att förebygga problem vid gränsöverskridande handel.

ECC Sverige kan INTE:

  • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Medlingsprocessen är frivillig för båda parter. 

  • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket. Vi kan inte heller medla vid köp mellan privatpersoner.

  • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.

  • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare. Näringsidkare kan istället kontakta sin branschorganisation eller en jurist- eller advokatbyrå. De kan också få information av Enterprise Europe Network.

  • Hjälpa till om ärendet är ett bedrägeri eller brott, till exempel om det handlar om investeringsbedrägerier. Kontakta istället Polisen.

  • Hjälpa till om en person rapporterar ett problem med en myndighet och anser att EU-lagstiftningen inte följts. Kontakta istället nättjänsten Solvit.

Vill du ha hjälp med en konsumentfråga?Läs mer om ECC-nätverket

Nationella samarbeten

ECC Sverige samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att öka skyddet för konsumenter.

Läs mer om våra nationella samarbeten

Kontaktpunktsuppdrag

ECC Sverige har flera kontaktpunktsuppdrag, bland annat som kontaktpunkt för konsumenter enligt tjänstedirektivet och för ODR (Online Dispute Resolution).

Läs mer om våra kontaktpunktsuppdrag

Diarium

I diariet finns ärenden och anmälningar som registrerats hos ECC Sverige och Konsumentverket från och med 1 januari 2019. 

Sök i ECC Sveriges och Konsumentverkets diarium

Källa: ECC Sverige

Granskad: 15 september 2023