Vilseledande webbdesign – svårigheter för konsumenter att handla på nätet

Nyhet: Publicerad 21 april 2022

Vissa webbutiker använder sig av webbdesign för att stressa och vilseleda konsumenter på olika sätt. Det kan handla om uppbyggnaden av sidan, där placering av alternativ läggs på ett visst sätt eller att avtalsvillkoren göms.

Konsumenter inom hela EU utsätts dagligen för många intryck och ibland också vilseledande webbdesign – eller dark patterns som det också kallas. Många gånger är det svårt för konsumenter att veta att de utsätts för den här sortens påtryckningar av e-företagen. Och det blir ännu svårare när det även finns företag som använder sig av samma design för att hjälpa konsumenten. Det är alltså svårt att säga när en design är vilseledande eller inte rent rättsligt. Varje fall måste bedömas var för sig.

Men, för att konsumenter ska vara lite mer uppmärksamma på vad de kan utsättas för kommer Hallå konsument och ECC Sverige ha en kampanj i olika sociala medier om vad vilseledande webbdesign kan vara. Och varför man reagerar som man gör när det förekommer.

Förklaringarna står Erik Wästlund för. Han är docent i psykologi och arbetar vid centrum för tjänsteforskning.

- Konsumenter stöter ofta på olika typer av hinder och utmaningar när de handlar på nätet, så kallade dark patterns, säger Erik Wästlund, docent i psykologi vid centrum för tjänsteforskning. Dark patterns kan enkelt beskrivas som vilseledande webbdesign och metoder som används för att vilseleda konsumenter för att få dem att ta köpbeslut som de från början inte planerat.

De här designelementen finns på webbplatser och i mobilapplikationer. De kan dölja, vilseleda eller ibland tvinga konsumenten att göra vissa val. De som ligger bakom vilseledande webbdesign använder sig av kunskap om mänskliga beteenden, exempelvis beteendevetenskap och nudging.

På Hallå konsuments webbplats finns filmen med Erik Wästlund och mer information om några olika dark patterns som kan förekomma.

Källa: ECC Sverige

Till alla nyheter