På eccsverige.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Vad är cookies?

Vad gjorde ECC Sverige under 2021?

Nyhet: Publicerad 12 januari 2022

Ännu ett år har passerat och ännu fler konsumenter har fått råd och stöttning i konsumentfrågor som skrider över Europas gränser. ECC Direktören Anna Ekegren tänker tillbaka på året som gått.

I början av 2021 arbetade vi fortfarande med den stora mängd reserelaterade ärenden som kommit in till oss på ECC Sverige. Under året har det arbetet fortsatt med en på intet sätt sinande ström av frågor kring inställda flyg och flygförmedlare. Outtröttligt har vi fortsatt att hjälpa och vägleda konsumenter för att de ska få vad de har rätt till. Vi har inte bara hanterat ärenden inom temat utan också tillsammans diskuterat, vridit och vänt på hur vi ska agera på bästa sätt, samtidigt som vi fortsatt tagit emot stor mängd ärenden. Men mina kunniga medarbetare har fortsatt arbeta hårt och inför 2022 hoppas och tror jag att vi ska komma framåt.

Stor granskning av flygbolag

Till hjälp för att komma till rätta med problemet har vi nu en stor granskning som genomförts av CPC, Consumer Protection Cooperation. Granskningen har tittat på problemen kring att få pengarna tillbaka i tid för inställda flygresor och återbetalning i pengar för påtvingande tillgodohavanden som till exempel en voucher, samt tittat närmare på bättre information om flygpassagerares rättigheter. Det visade sig i granskningen att många konsumenter fick felaktig information om sina rättigheter genom att de exempelvis inte erbjöds återbetalning i pengar utan bara som tillgodohavande, återbetalningar har tagit lång tid och konsumenter som köpt sin flygbiljett via en resebyrå har haft svårt att hävda sina rättigheter mot flygbolagen. Efter dialoger med flygbolagen har de nu utlovat flera förbättringar. De försäkrar nu att deras passagerares rättigheter tydligt ska förklaras i händelse av störningar, samt att de som påtvingats tillgodohavanden har rätt att välja pengar istället. Självfallet är nu min och ECC Sveriges förhoppning att den här granskningen nu ska hjälpa konsumenter få vad de har rätt till.

Dropshipping – ett växande område

Under 2021 såg vi på ECC Sverige även ett affärsupplägg, dropshipping, som blivit mer och mer vanligt och som kan drabba konsumenter på olika sätt. Dropshipping innebär att ett företag säljer varor på nätet, men saknar ett eget lager med varor. Beställningen vidarebefordras istället till en leverantör, som ofta är baserad i Asien. Leverantören skickar sedan varan direkt hem till konsumenten. Företaget som konsumenten tror sig köpt en vara av hanterar alltså varken paketeringen eller leveransen av varan, utan ser vanligtvis bara till att det finns en webbplats och marknadsföring av varorna. Men, om det uppstår problem med leveransen eller om konsumenten är missnöjd med varan kan det ofta vara svårt att veta vem man ska kontakta eller vem som är rätt motpart. Dessutom kan det ofta tillkomma kostnader, som till exempel tullavgifter, vilket oftast inte framkommer från början.

Skydda unga konsumenter

Under året har vi på ECC Sverige även deltagit i ett stort projekt tillsammans med Österrike, Cypern, Grekland, Luxemburg, Slovakien och Portugal. Projektet har inriktat sig på konsumentutbildning till unga konsumenter när de rör sig i den digitala världen. Vi ser idag att fler och fler barn har mer kontakt med rättsområdet inom den digitala sfären. Oavsett om det handlar om spel med kostnader från appbutiker, prenumerationsfällor eller online-shopping - utbildning inom detta område får inte släpa efter teknikens framsteg. Och vårt jobb är till viss del att lära unga konsumenter och få dem att förstå vilka fällor de kan fastna i.

I projektet tog ECC Sverige på sig ledartröjan för att producera en animerad film om ämnet och förhoppningen är att barn i alla skolor runt om i EU ska få se den för att lära sig lite mer. För att underlätta för lärarna så har vi även tagit fram en lärarhandledning som ska guida dem inom det som kan vara ett komplext område. Att få sprida det här är något som jag med spänning ser fram emot under 2022.

Ny nätverksgemensam webbplats

ECC nätverket har funnit i 16 år och tillsammans inom nätverket har vi hjälpt otroliga en och en halv miljon konsumenter. Ett internationellt team inom ECC-nätverket, bestående av medlemmar från Nederländerna, Irland, Sverige, Italien, Cypern och Tyskland, har tillsammans under året arbetat med att ta fram en samlingsyta för information om konsumenträttigheter.

I mitten av december lanserades den nya webbplatsen och förhoppningen är att där kan konsumenter från nätverkets alla länder få bra, tydlig och korrekt information om konsumenträttigheter inom EU och EES. Webbplatsen, www.eecnet.eu, har information som kompletterar den konsumentinformation som ECC Sverige idag har på Hallå konsument webbplats, men med den nya sidan kan konsumenter inom hela EU få ett likvärdigt stöd. Jag tycker att det är viktigt att vi är en del av ECC-nätverket och står bakom en gemensam sida där alla konsumenter inom EU kan få likvärdig information. Alla har inte lika utvecklad konsumentvägledning på sina webbsidor som Sverige och därför är den här webbsidan så viktig. Fler konsumenter ska veta vad de har rätt till!

Källa: ECC Sverige

Till alla nyheter