Hyrbilsförmedlare ger bristfällig information

Nyhet: Publicerad 5 juli 2022

EU kommissionen har granskat hur webbplatser som förmedlar hyrbilar informerar om konsumenträttigheter. Undersökningen visade på brister i information om reklamationer, försäkringar och pris. Knappt hälften av de granskade webbplatserna följde konsumentlagstiftningen.

Granskningen genomfördes av Sverige och tio andra medlemsländer tillsammans med Norge inom ramen för Consumer Protection Cooperation, CPC.

Syftet med granskningen var att kontrollera om webbplatser som förmedlar hyrbilar följer konsumentlagstiftningen. Granskningen genomfördes på 78 europeiska webbplatser som förmedlar hyrbilar, till exempel flygbolag, resebyråer och andra bokningssajter var inkluderade.

Nedslående resultat

Resultatet var nedslående, knappt hälften följde konsumentlagstiftningen. En tredjedel hade bristfällig information om reklamationer eftersom det inte tydligt framgick om konsumenten ska reklamera till förmedlaren av tjänsten eller direkt till hyrbilsföretaget.

Nästan hälften av webbplatserna hade otydlig information om vad som ingick eller inte ingick i försäkringen. Det fanns även otydligheter kring priser, till exempel vilka obligatoriska avgifter som finns.

Många konsumenter hyr bil under semestern och det är viktigt att de vet om de hyr direkt av en hyrbilsfirma eller via till exempel ett flygbolag eller en bokningssajt, speciellt om en reklamation behöver göras eller om en olycka eller annan oväntad händelse inträffar.

Läs mer om granskningen i EU-kommissionens pressmeddelande

Till alla nyheter