Förbättrad säkerhet för konsumenter som handlar via Shopify

Nyhet: Publicerad 13 oktober 2022

En 18 månader lång dialog har kommit till ett slut. Europeiska kommissionen och Consumer Protection Cooperation Network (CPC-nätverket) har slutit ett avtal med e-handelsplattformen Shopify för att förbättra säkerheten för EU-konsumenter som handlar från webbutiker på plattformen.

Dialogen mellan parterna inleddes av CPC-nätverket efter att de mottagit många gränsöverskridande klagomål, från bland annat ECC-nätverket.

Den globala e-handelsplattformen Shopify är ett verktyg för att bygga och anpassa en onlinebutik och sälja på flera platser inklusive webb, mobil, popup-butiker och över flera kanaler från sociala medier till onlinemarknadsplatser. Shopify har nu efter dialogen med EU kommissionen och CPC-nätverket åtagit sig att göra förbättringar för att göra det säkrare i de webbshoppar som finns på plattformen.

Många nya webbshoppa under pandemin

Under de första två pandemiåren när näthandeln ökade mångdubbelt inom hela EU skapades många nya webbutiker som svar på den ökade efterfrågan. Den ökade e-handeln genererade också fler klagomål från EU-konsumenter, särskilt i samband med olagliga metoder från några av de handlare som har sina onlinebutiker på Shopify-plattformen.

Baserat på de konsumentklagomål som kommit in till ECC-nätverket, upptäcktes det att många webbshoppar på Shopify-plattformen ibland var rena bedrägerier, andra levererade förfalskade varor, vissa misslyckades med att leverera beställningar och många misslyckades med att tillhandahålla kontaktuppgifter av något slag.

Lång dialog för att nå resultat

För att ta itu problemen inledde Europeiska kommissionen, tillsammans med CPC-nätverket, en dialog med Shopify i juli 2021. E-handelsplattformen har gått med på att ta itu med och övervaka olagliga metoder från handlare som driver webbutiker på plattformen. Det ska bland annat göras genom att snabbt svara på meddelanden om problemhandlare och göra handelsregistreringen mer omfattande och transparent.

Som ett resultat av dialogen har Shopify åtagit sig att följa följande:

  • Omforma sina webbshopmallar för att göra sidor för kontaktuppgifter, villkor, sekretesspolicyer och återbetalningspolicyer obligatoriska.

  • Ge tydlig vägledning till webbhandlare om EU:s konsumentlagstiftning som är tillämplig på deras e-handelsverksamhet inom EU och EES.

  • Lämna in registrerade företagsuppgifter för alla näringsidkare i EU på begäran av en nationell konsumentmyndighet i EU:s medlemsstater.

  • Ta bort webbshoppar som rapporterats av nationella konsumentmyndigheter och lämna in deras uppgifter för vidare utredning.

Läs mer information om insatsen hos EU-kommissionen.

Källa: ECC Sverige

Till alla nyheter