På eccsverige.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Vad är cookies?

EU:s gränsöverskridande tvistlösning på agendan

Nyhet: Publicerad 15 december 2022

Ett stort antal akademiker, yrkesverksamma inom ECC-nätverket, nationella myndigheter och företrädare för alternativ tvistlösning samlades i Oxford den 9–10 november för en konferens om EU:s alternativa tvistlösning.

Vid konferensen som anordnades av Oxford University och KU Leuven höll ECC-nätverket en presentation om förfarandena för användare av alternativ tvistlösning. ECC-nätverket representerades av ECC Danmarks direktör Lars Arent, där fokus låg på vikten av att öka medvetenheten om alternativ tvistlösning, särskilt i gränsöverskridande sammanhang.

Konsumentens resa

I huvudbudskapet betonades behovet av välfungerande förfaranden som ger stöd under hela konsumenternas resa till alternativ tvistlösning: från det ögonblick då en konsument inser att det finns en tvist med en näringsidkare och att de behöver hjälp av en specialiserad och professionell tredje part, till den slutliga lösningen av problemet. Alla användare är olika, med varierande kunskapsnivåer om de alternativa tvistlösningsorganens roll och har olika svårigheter med de nödvändiga stegen i förfarandet. Detta innebär att alternativa tvistlösningsförfaranden bör säkerställa att konsumenterna görs medvetna om möjligheten att få hjälp från en alternativ tvistlösning, vid exakt den tidpunkt då de kan behöva denna information. Att öka denna medvetenhet är inte bara de alternativa tvistlösningsorganens ansvar, utan det är ett ansvar som delas med offentliga myndigheter och andra organisationer. Det är också viktigt att konsumenterna enkelt kan lämna in sitt klagomål till ett alternativt tvistlösningsorgan och att de får korrekt hjälp genom hela processen tills de får tillgång till resultatet av sitt ärende.

Gränsöverskridande tvister

Säkerställandet av enkla och begripliga förfaranden vid nationella alternativa tvistlösningsorgan visar sig ofta vara särskilt problematiskt vid gränsöverskridande klagomål mot en näringsidkare i ett främmande land. Presentationen hänvisade till resultaten och rekommendationerna i ECC-nätverkets nyligen publicerade rapport om alternativ tvistlösning i Europa. Förekomsten av alternativa tvistlösningsorgan, privata tvistlösningsorgan och privata alternativa tvistlösningsförfaranden inom vissa stora näringsidkares strukturer förvirrar många användare. Det finns ett tydligt behov av mer samarbete, sammanhållning och förtydligande av systemet.

ECC-nätverkets rapport om alternativ tvistlösning i Europa på engelska

ECC-nätverket kan spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla information om tvistlösning utanför domstol i framtiden, kommenterade Herbert Woopen från European Justice Forum under konferensen. ECC-nätverket är redo att bidra till och stödja nya alternativa tvistlösningsmekanismer med sin erfarenhet och kunskap om att lösa gränsöverskridande tvister.

Källa: ECC Sverige

Till alla nyheter