Kontakt

ECC Sverige kan hjälpa till om en konsument har fått problem med en säljare i ett annat EU-land, Island, Norge. Vi hjälper konsumenter antingen genom direktrådgivning eller genom medling via våra systerkontor inom ECC-nätverket. Vi har också ett samarbete med konsumentkontoret i Storbritannien.

Kontakt för konsumenter 

Behöver du hjälp av ECC Sverige i ett gränsöverskridande konsumentärende? Vi är en del av Konsumentverkets vägledning, och du når oss via dem.

Kontakta Konsumentverkets vägledning på hallåkonsument.se

Kontakta ECC-direktören

Vill du veta mer om vår verksamhet? Då kan du kontakta vår direktör. Hon svarar på frågor om verksamheten, men hjälper inte i enskilda konsumentärenden.

ECC-direktör Nadia Petersson nås via Konsumentverkets växel eller via e-post: Telefonnummer: 0771- 42 33 00 E-postadress: infoeccsverige@konsumentverket.se

Postadress till ECC Sverige

ECC Sverige Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad

Pressfrågor

I första hand besvaras pressfrågor av Konsumentverkets presstjänst.

Konsumentverkets presstjänst

Besöksadress:

Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad

Statistik

För att ta del av ECC Sveriges statistik, kontakta webbredaktionen. E-postadress: webbredaktionen@konsumentverket.se. Frågor besvaras skyndsamt på vardagar under kontorstid. 

Hantering av personuppgifter

Ta del av hur vi hanterar personuppgifter när du kontaktar oss.

Hantering av personuppgifter

Källa: ECC Sverige

Granskad: 15 september 2023