För konsumenter

ECC Sveriges juridiska rådgivare hjälper dig med frågor kring gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien. ECC Sverige är en del av Konsumentverkets vägledning.

Behöver du hjälp med en konsumentfråga vänder du dig Konsumentverkets vägledning. Här finns även ECC Sveriges juridiska rådgivare. De hjälper till med rådgivning och medling i ärenden som är gränsöverskridande inom EU, Island, Norge och Storbritannien. På vår webbplats hallåkonsument.se får du som privatperson oberoende information och vägledning om till exempel köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. 

Konsumentverkets vägledning på hallåkonsument.se

Anmäla till Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverket kan sedan fatta beslut om eventuella tillsynsåtgärder för konsumentkollektivets bästa.

Anmäl till Konsumentverket