On eccsverige.se we use cookies for the website to work properly. By using this website you agree that we use cookies. What is cookies?
What is cookies

This section is not available in english

If you want to read about the latest news in English, please visit the website of European Commission. Go to European Commission

Nya momsregler – vad som gäller för handel utanför EU

Nyhet: Publicerad 1 juli 2021

Från och med den 1 juli kan det bli det dyrare att köpa billiga varor utanför EU. Detta eftersom Europeiska unionen har beslutat att moms ska betalas på alla varor som köps i länder utanför EU. I Sverige betalas redan idag moms vid näthandel från länder utanför EU, till skillnad från i andra EU-länder.

Betala moms redan vid köpet

Förändringen blir därför inte så stor för svenska konsumenter. Nytt blir istället att i takt med att e-handelsplattformarna registrerar sig till systemet IOSS, kan du som kund betala momsen redan vid köptillfället. Det innebär att e-handelsföretaget registrerar sig i ett EU-land och kan på så sätt ta betalt för momsen om varan är värd som mest motsvarande 150 euro. Sedan betalar butiken in momsen till berörd skattemyndighet i EU.

Billiga varor utanför EU blir dyrare

Sverige har tagit ut moms oavsett priset på varan sedan 2018, när det handlat om paket som skickas från ett så kallat tredje land, alltså ett land utanför EU. Några av de saker som ändrats i och med de nya reglerna, är bland annat att den momsbefrielse som tidigare funnits vid import till EU av varor med lägre värde, tas bort. Det nya regelverket gör att även andra EU-länder kommer att ta ut moms vid import från tredje land oavsett värde på paketet.

Nya regler förhindrar undantag

Tidigare har det förekommit att e-handelsföretag utanför EU har skickat paket med lågt värde, som ska till Sverige, via andra EU-länder för att undvika att moms påförs. De nya reglerna gör att denna möjlighet till undantag försvinner, då alla försändelser som anländer till EU måste påföras moms och deklareras oavsett värde.

Mer information finns att hitta på Postnords webbplats

Mer om One Stop Shop, OSS, och registrering av tjänsten finns på Skatteverkets webbplats

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter