On eccsverige.se we use cookies for the website to work properly. By using this website you agree that we use cookies. What is cookies?
What is cookies

This section is not available in english

If you want to read about the latest news in English, please visit the website of European Commission. Go to European Commission

Lär känna ECC Sveriges Iwona Machocka

Nyhet: Publicerad 15 juni 2021

I februari 2007, alltså för snart 14 och ett halvt år sedan, då började Iwona Machocka som juridisk rådgivare på det som då hette Konsument Europa.

Sedan dess har mycket hänt. Lokalerna har bytts och så även namnet på organisationen, som nu bytt till ECC Sverige. Även arbetssättet har utvecklats mycket genom åren. – När jag började hade vi ett mycket mindre antal ärenden och mycket mer administration med fysiska akter och annat som skulle hanteras, berättar Iwona. Nu har vi ett välutvecklat gemensamt it-system tillsammans med våra systerkontor som underlättar delning av ärenden.

Vulkaner och ökat tempo

IT-systemen, det är några av de saker som uppdaterats. Dagens utvecklade system tillåter mobiltelefoner och arbete hemifrån med dator. I gengäld har tempot ökat, då det ofta är lättare att föra in ärenden i systemet mot den tidigare mejlväxlingen. – När det var vulkanutbrott på Island 2010 så förändrades vår verksamhet drastiskt eftersom vi överöstes av flygärenden från konsumenter som inte kunde genomföra sina resor, fortsätter Iwona berätta. Aldrig tidigare hade så många ärenden kommit in under så kort tid, vilket ställde krav på högre tempo och vår organisation blev mer synlig för konsumenter. Att jobba som juridiska rådgivare har, i alla fall före pandemin, inneburit en del resande och mycket kontakter med de andra kontoren runt om i Europa. När Iwona började hade ECC-nätverket som ECC Sverige ingår i, funnits i cirka två år. 2020 firade nätverket 15 år tillsammans. Iwona har alltså varit delaktig i de flesta av de åren. – I början gjorde vi mer studiebesök hos de olika kontoren och vi lärde känna både varandra och hur de olika kontoren jobbade, berättar Iwona. Vi ingick i en gemenskap på ett annat sätt idag, men jag tycker fortfarande att kontakten med de andra länderna är det roligaste med mitt jobb.

Strumpor, rakhyvlar och piller

Att ha några år bakom sig inom samma organisation gör att det går att se trender i konsumenters shoppande och problematiken kring detta. Det senaste året har frågorna dominerats av reserelaterade problem för konsumenterna. – Det jag minns från de första åren var att det var många frågor kring olika prenumerationsfällor, folk hade hamnat i olika abonnemang av allt från rakhyvlar till strumpor och piller av olika slag, berättar Iwona.

En fråga som Iwona tycker är viktig är den kring vad det är för skillnad mellan reklamation och garanti. Många konsumenter och säkert en del företagare har svårt att förstå vad de två innebär. – Jag tror att man ofta blandar ihop dessa två, säger Iwona. Garanti är ju ett frivilligt åtagande, men reklamationsrätten finns alltid oavsett vilken garanti det är på produkten. Men, när de två blandas ihop kan det vara svårt för konsumenten att vända sig till rätt part. Enkelt förklarat kan man säga att när det gäller reklamation så ska konsumenten vända sig till den som sålt varan, eftersom företaget har rätt att försöka åtgärda felet. Att felet åtgärdas innebär att företaget kostnadsfritt rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det är också viktigt att man hör av sig om felet så snart som möjligt och inte låter varan ligga för länge. – Här har vi varit med om att det ibland blir missförstånd, kunderna har vänt sig till tillverkarens serviceställen av varan och på så sätt inte gett säljaren av varan möjlighet att åtgärda felet, berättar Iwona. Det kan göra att konsumenten hamnar i kläm och i värsta fall står där med kostnaden för reparationen.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter