On eccsverige.se we use cookies for the website to work properly. By using this website you agree that we use cookies. What is cookies?
What is cookies

This section is not available in english

If you want to read about the latest news in English, please visit the website of European Commission. Go to European Commission

European year of rail

Nyhet: Publicerad 27 september 2021

2021 är det europeiska järnvägsåret. Det är ett initiativ som föreslagits av Europeiska kommissionen som en del av de insatser som genomförs inom ramen för EU:s gröna giv; att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Det kommissionen vill uppnå genom det europeiska järnvägsåret är att få fler medborgare och företag att på olika sätt använda järnvägen. Detta initiativ är ett tillfälle att lyfta fram fördelarna med järnvägen som ett hållbart, smart och säkert transportmedel. Fokus för året ska bland annat ligga på järnvägens historiska betydelse i Europa och de möjligheter som finns kopplat till klimat, forskning och framtid. Under de senaste åren har EU antagit fyra järnvägspaket som syftar till att öppna järnvägsmarknaden för konkurrens, öka driftskompatibiliteten hos nationella järnvägssystem och fastställa ramen för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det fjärde järnvägspaketet trädde i kraft 2021. Som en del av europeiska järnvägsåret kommer ett särskilt EU-tåg att korsa kontinenten från den 2 september till den 7 oktober 2021 och stanna i över 100 städer i 26 länder: The Connecting Europe Express. Tåget når Sverige och Malmö den 1 oktober och tar sig sedan upp genom Sverige till Stockholm. Den 2 oktober åker tåget tillbaka genom Sverige för att ta sig till slutdestinationen Paris den 7 oktober. Tåget kommer ta sig igenom 26 länder inom EU där det sammanlagt åker 20 000 kilometer och korsar 33 landsgränser. Under den vecka som tåget tuffar genom Europa för att ta sig till Sverige kommer ECC lyfta tåg och rättigheter vid tågresande via Hallå konsument.

Vill du se var The Connecting EuropeExpress befinner sig just nu kan du följa det i realtid

Till alla nyheter