On eccsverige.se we use cookies for the website to work properly. By using this website you agree that we use cookies. What is cookies?
What is cookies

This section is not available in english

If you want to read about the latest news in English, please visit the website of European Commission. Go to European Commission

Bättre konsumentskydd efter EU-insats

Nyhet: Publicerad 27 juni 2022

I ett stort arbete inom EU, som letts av ECC Sveriges värdorganisation, Konsumentverket, stärks nu användares konsumenträttigheter i appen TikTok. Reklam i appen ska markeras tydligare och användarna ska lättare kunna tacka nej till personaliserad reklam.

TikTok är en populär sociala medier-app där användare kan skapa och dela rörligt innehåll. Enligt ”Svenskarna och internet 2021” använde 3 av 10 svenska barn i åldern 8–11 år TikTok varje dag. Bland barnen på mellan- och högstadiet använde majoriteten TikTok varje vecka. Barn är en extra skyddsvärd och utsatt konsumentgrupp. Därför är det speciellt viktigt att barnens konsumenträttigheter respekteras.

EU-gemensam insats

Inom ramen för det europeiska konsumentskyddsnätverket (Consumer Protection Cooperation Network) har en granskning av TikTok genomförts under det senaste året. Konsumentverket har, tillsammans med konsumentmyndigheten på Irland och EU-kommissionen, lett insatsen. Tre områden har varit i fokus för arbetet.

  • Reklammarkeringar.

  • Personaliserad reklam till barn.

  • TikTok:s virtuella mynt

Efter granskning och dialog har TikTok nu gjort vissa åtaganden som kommer att underlätta för konsumenterna.

  • TikTok har åtagit sig ett ta fram en tydligare reklammarkering som ska användas både för traditionella annonser och innehåll där influencers samarbetar med företag. Reklammarkeringen kommer att införas i september efter att ha testats av en oberoende part.

  • Det ska vara lika enkelt för användare att säga nej som ja till att TikTok samlar in data om dem för att bland annat kunna skicka personaliserad reklam. Det har tidigare varit svårt att tacka nej till detta.

  • De virtuella mynten som finns i TikTok kommer att få förbättrad prisinformation och det kommer att bli möjligt att ångra köp innan de virtuella mynten har använts.

Konsumentverket och EU-kommissionen kommer att fortsätta att följa TikTok för att se om bolaget lever upp till sina åtaganden, och för att slutligt kunna bedöma om TikTok följer EU:s konsumentskyddsregelverk.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter