This section is not available in english

If you want to read about the latest news in English, please visit the website of European Commission. Go to European Commission

50 år av konsumentlagstiftning

Nyhet: Publicerad 20 december 2022

2022 är det 50 år sedan konsumentskyddshistorien inträffade. Vi firar den här historien, inte som en historielektion eller en politisk briefing, utan genom att lyfta fram prestationer tidigare, nuvarande och till och med framtida.

Under de senaste 50 åren har EU:s konsumenträttigheter skyddat och stärkt européer överallt. Med utgångspunkt i antagandet att människor bör skyddas när de använder varor eller tjänster har EU under de senaste fem årtiondena infört en robust uppsättning strategier och regler för att säkerställa starka rättigheter för konsumenterna.

Var och en av dessa policyer och regler bygger på en grund av fem grundläggande konsumenträttigheter: 1. Rätten till hälsoskydd och säkerhet 2. Rätten till skydd av ekonomiska intressen 3. Rätten till skadestånd 4. Rätten till information och utbildning 5. Rätten till representation

Läs den nya konsumenttidningen – 50-årsjubileumsspecialutgåva

Läs gärna om konsumentskydd: från artiklar om viktig konsumentlagstiftning, till intervjuer med experter, från insikter från konsumenter till framtidsplaner och många fler. Tveka inte att bläddra i specialutgåvan och upptäck historien om dina konsumenträttigheter.

Konsumenttidning om 50-års jubileum på engelska

Till alla nyheter